Fyzikální experimenty na internetu

Stránka, na kterou právě hledíte, je souborem několika odkazů na zajímavé animace
různých fyzikálních jevů.
Nečiní si žádné nároky na originalitu, pouze se snaží setřídit prohlédnuté "Java applety"
a nabídnout Vám inspiraci pro vlastní hledání v tisících podobných odkazů...

Děkuji všem autorům, na jejichž díla se v tomto dokumentu odkazuji... Vítězslav Kubín
Gymnázium Cheb
..............Aktualizace 5.12.2003

Mechanika

Kinematika

Pohyby
Skládání pohybů

Mechanika

Dynamika
Práce a energie


Elektřina

Elektrostatika
Elektrický proud


Magnetismus

Magnetické pole
Magnetická síla
El-mag. indukce

Optika

Paprsková

Zrcadla
Čočky
Čočky a zrcadla

Optika

Vlnová

Rozklad světla
Interference
Polarizace

Kmity a vlněníMechanické
Elektromagnetické


K prozkoumáníNezařazenénew-ani.gif(25 kb)
Odkazy
Film